SkandiaBanken  

 

SkandiaBanken, SkB

Kungsgatan 28
106 55 STOCKHOLM

Clearingnummer: 9150

Telefon(Växel): 08-463 61 50

Telefon(Kundtjänst): 0771-55 55 00

Telefax: 08-463 67 99

Webbadress: http://www.skandiabanken.se
E-postadress: kundservice@skandiabanken.se
Öppettider: Mån-Sön 6:00-24:00

Bankgiro: 5150-5105

Plusgiro: 1407-6

Övrigt:

Kontoavslut skickas till
Skandiabanken
Dokumenthantering
R 813
110 00 STOCKHOLM